Descargas / Deskargak

Material gráfico de la exposición en AlhóndigaBilbao disponible para descargar. [Bajo licencia Creative Commons]:

AlhóndigaBilbaoko erakusketaren material grafikoa deskarga daiteke. [Creative Commons-ek baimendua]:

– AK-Programa de actividades

– AK-Jarduera programak

– Cartel Exposición / Erakusketaren horma-irudia

– Ilustración Akira Kurosawa / Akiro Kurosawaren irudia

– AK-folleto Sala

– AK-Aretoko Gidaliburua

Documentación y recursos. [Bajo licencia Creative Commons]

Dokumentazioa eta baliabideak. [Creative Commons-ek baimendua]

– AK-Guía para el profesorado.

– AK-Maisuentzako gida


Anuncios